instellingen

Gemeente Dronten plaatst Geluidsnet-meetsysteem

Gemeente Dronten heeft een overeenkomst gesloten met Geluidsnet voor de opstelling en het beheer van drie Geluidsnet-meetpunten. Via een website maakt Geluidsnet de geluidsgegevens inzichtelijk voor de burger. Toegesneden geluidsrapporten ondersteunen de politieke besluitvorming in Dronten.

Doel van het Geluidsnet Dronten, is het verkrijgen van inzicht in de aanvullende geluidsdruk die het vliegverkeer uitoefent op de bewoners. Deze neemt toe wanneer Lelystad Airport de voorgenomen uitbreiding realiseert. De Geluidsnet-metingen bieden Gemeente Dronten een goede nulmeting, nu Lelystad Airport de oude omvang nog heeft. Wanneer het vliegverkeer zich uitbreidt, kan de gemeente de burger beter informeren en beleidsmatig sterker opereren.

”Regeren is vooruitzien. We anticiperen met geluidsnet Dronten op de te verwachten veranderingen in de geluidsdruk ”, zegt wethouder Ton van Amerongen die in Dronten ´milieu en duurzaamheidsbeleid´ in zijn portefeuille heeft.

”Het verschil tussen het geluidsbeeld nu en het geluidsbeeld straks, biedt ons de mogelijkheid bewonersklachten te toetsen en onze voorlichting te baseren op feiten. Daarnaast kunnen we onze afspraken met Lelystad Airport zelf controleren en onze bestuursfunctie beter uitoefenen.”

 

Zie ook:

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij