instellingen
Windturbines

Windturbines

Windturbines (ookwel windmolens) worden gekenmerkt als "groene stroom", omdat fossiele brandstoffen worden gespaard; dit is goed voor ons milieu. Als ze echter in de nabijheid van woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen worden geplaatst, zullen deze bewoners hier heel anders naar kijken.

Veelvuldig zullen bewoners in de omgeving van de (beoogde) windturbines aangegeven overlast te ondervinden en daarop de mogelijkheden aangrijpen om ze uit hun achtertuin te weren (NIMBY, not in my backyard). Denk hierbij aan een procedure met betrekking tot planschade. Als de turbines er al staan kan ook hinder / overlast met bijbehorende klachten ontstaan.

 

Praktijkvoorbeelden

Windturbines te Kamperland

 

Andere sensoren

Het is bekend dat de hinder van windturbines sterk afhankelijk is van de meteo-omstandigheden (windsnelheid en windrichting). Omdat niet op voorhand duidelijk is wanneer hinder optreedt en welke meteo-omstandigheden aanwezig zijn, is een monitoringssysteem van Sensornet gecombineerd met een meteosysteem de oplossing. Het is mogelijk de locale situatie in beeld te brengen bij verschillende weersomstandigheden, zodat geen enkel moment wordt gemist en de mate van overlast kan worden vastgesteld synchroon aan de weersomstandigheden.

De gegevens worden full-time volledig synchroon op uw beeldscherm beschikbaar gemaakt. Wij zorgen dat u direct kunt reageren en eventueel ook andere betrokkenen inzicht hebben. Onze jarenlange ervaring leert dat inzicht en een goede communicatie het aantal klachten relevant beperkt.

Een ander voordeel is dat langdurige metingen een beter, representatief beeld geven van de werkelijke bedrijfssituaties in zowel actieve als passieve toestand.

Het gevolg is dat u:

  • over de juiste data beschikt
  • met opnamen ook op afstand de oorzaak van tijdelijke of locale niveauverhogingen kunt achterhalen
  • geen enkel moment hoeft te missen
  • het project goed beheerst
  • zich op uw kernactiviteiten kunt richten en derhalve effectiever kunt werken
  • alle betrokkenen ook kan laten weten waar ze aan toe zijn
  • geen zorgen voor apparatuur of bijkomende kosten heeft.

Sensornet plaatst, onderhoudt, levert de gevraagde informatie en verwijdert aan het eind van het contract, waardoor u aan het eind van het project kosten heeft bespaard.

Windturbine projecten
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij