instellingen
Kamperland windturbines

'Not in my backyard'

De bewoners van enkele woningen in de omgeving van de windturbines te Kamperland hebben aangegeven overlast te ondervindenen hebben een procedure aangespannen met betrekking tot planschade. De rechter heeft de gemeente gevraagd inzicht te geven van de werkelijke gevelbelastingen gedurende minimaal vier etmalen, waarbij de windturbines zowel in als uit bedrijf zijn.

Geluidsmetingen in combinatie met meteogegevens

Omdat niet op voorhand duidelijk was welke meteo-omstandigheden aanwezig zouden zijn, zijn op verzoek van de opdrachtgever zijn vier volledig synchroon werkende klasse meetsystemen (typekeuring klasse 1; IEC 60651.60804 type 1 en norm IEC 61672-1 klasse 1) geplaatst. De prioriteit lag op het vaststellen van de geluidsniveaus op de gevels gedurende de verschillende bedrijfstoestanden van de windturbines en de bijbehorende meteo-omstandigheden. Daartoe is ook een aanvullend meteosysteem ter plaatse van de woningen opgenomen. Alle data was volledig synchroon inzichtelijk (zie onderstaand figuur).

Aangezien het noodzakelijk is verschillende geluiden te kunnen onderscheiden, zijn direct audio-opnamen gemaakt. Ook deze opnamen waren voor de klant en haar adviseur synchroon aan de meetresultaten afluisterbaar.

Na 14 dagen meten had de adviseur van de klant goed inzicht in de geluidniveaus ten gevolge van de windturbines in verschillende bedrijfstoestanden om het advies aan de rechter af te ronden.

delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij