instellingen
Motorsport Lelystad

Motorsport Lelystad

"Luid, maar duidelijk" is het motto bij het continu meten van lawaaisporten in Lelystad.

Sensornet verzorgt sinds 2009 de monitoring van motorsport circuits in Lelystad. De metingen zijn de basis van de handhaving van de geluidsnomen. Flevoland heeft ervoor gekozen de grote lawaaimakers te concentreren nabij het vliegveld. Het geluid van zowel de vliegtuigen als de lawaaisporten zelf is namelijk niet weg te nemen, maar kan wel helder in kaart worden gebracht.

Het project te Lelystad genaamd GILL (Geluidinformatiesysteem Lawaaisporten Lelystad) is een slimme combinatie van meten en rekenen: het geluid wordt op de circuits én in de omgeving gemeten en via een model wordt bepaald van welk circuit het geluid afkomstig is en hoe dit zich verhoudt met de norm. In overeenstemming met de meetnorm wordt bovendien rekening gehouden met de werkellijke meteo-omstandigheden van dat moment. De jury van de Nationale Geluid en Trillingen Innovatieprijs 2010 heeft het project als meest innovatief, creatief, effectief, direct toepasbaar en met directe maatschappelijke relevantie beoordeeld.

Meer informatie is opgenomen in de publicatie van het vakblad Geluid (december 2011). Publicatie door: R.L.Q. Maas (Sensornet), Hans Oude Ophuis (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek, Johan Elzinga (Provincie Flevoland) 

 

De Provincie concludeert na enkele jaren gebruik het volgende:

GILL draait nu ruim twee jaar naar tevredenheid. De provincie is zeer content met Innonoise Award Normhandhaving 2.0, gewonnen door de samenwerking van DGMR en Geluidsnet. De kern van dit systeem vormt namelijk het voor de provincie ontwikkelde geluidmeet- en beoordelingsysteem. De hiermee gekregen erkenning staat voor de provincie op de derde plaats als het gaat om de te bereiken doelen van de provincie. Op nummer 2 staat dat te zijner tijd de gemeente voor de overige sportterreinen waarvoor zij bevoegd gezag is en het Rijk voor wat betreft de luchthaven, ook over gaan tot het realiseren van een permanent geluidmeetsysteem. Het eindbeeld is een gekoppeld systeem waarbij de resultaten in de vorm van een dynamische geluidlandschap worden gepresenteerd. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de omwonende minder overlast ondervinden terwijl de lawaaisporten hun ding kunnen doen en de luchthaven zich verder kan ontwikkelen. In de relatief stille provincie Flevoland bestaan op geluidtechnisch vlak dus nog uitdagingen genoeg om deze kwaliteit in relatie tot de ontwikkelingsdoelen te behouden.

Update november 2015: Het systeem GILL heeft bij de verkiezing van de Platina decibel-award vanuit alle Gouden decibel-inzendingen in de afgelopen 15 jaar de tweede plaats behaald. DGMR en Sensornet zijn bijzonder trots op dit resultaat. 

De voordelen op een rijtje:

  • Voor de overheid wordt gedurende de races transparant in beeld gebracht hoeveel geluid wordt gemaakt en of de circuits de gemaakte afspraken nagekomen. Indien opnamen worden gemaakt kan ook na het evenement nog een eventuele controle plaats hebben;
  • Als informatie naar de bewoners wordt gedeeld, is de daadwerkelijke overlast inzichtelijk en geeft dit een helder verwachtingspatroon. Een dergelijke communicatie maakt het acceptatieniveau bij bewoners groter, omdat bewoners dan weten waar ze aan toe zijn;
  • Voor de organisatie / circuitbeheerder(s) is het ook duidelijk of aan de gemaakte afspraken wordt voldaan. Met deze informatie kan ook een duidelijke boodschap aan de andere betrokkenen (sporters) worden gegeven.

 

Actuele motorsport Lelystad project
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij