instellingen

Geluidsmeting bij Heijningen: Effecten in beeld van doortrekken A4/A29

De verwachting is dat na realisatie van de A4 bij Steenbergen (eind 2013) er meer verkeer op de A4/A29 bij Heijningen en Helwijk komt. Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk neemt de onrust onder inwoners serieus en heeft besloten gedurende een jaar geluidsmetingen uit te laten voeren bij de kern Heijningen.

 

Met deze metingen wordt de nulsituatie in beeld gebracht. Geinteresseerden kunnen meekijken op de website www.sensornet.nl/project/moerdijk

Met de metingen wil het college de huidige geluidbelasting op woningen, die veroorzaakt wordt door de huidige rijksweg A29, in beeld brengen. Er is gekozen voor een periode van één jaar, omdat binnen deze periode alle variaties vallen wat betreft verkeersdrukte en weersomstandigheden, waardoor de resultaten betrouwbaar zijn.

Op grond van de metingen wordt de huidige en toekomstige situatie (na doortrekking A4) geanalyseerd. Aan de hand van deze informatie gaat de gemeente Moerdijk in overleg met Rijkswaterstaat over het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving.

Met de aanleg van de A4 ontstaat een snellere verbinding tussen Rotterdam en Antwerpen

Bron: gemeente Moerdijk

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij