instellingen
...en toen werd het stil in Borne

...en toen werd het stil in Borne

Geluidsnet Twentelijn, meetpunt Borne-Zenderen

Op 6 november 2013 passeert ´s morgens een goederentrein de Twentelijn. Dit spoorwegtracé tussen Deventer en Hengelo is aangewezen als noordelijke aftakking van de Betuweroute. Dat deed bewoners van de aanliggende gemeente Borne voor hun nachtrust vrezen. De gemeente nam maatregelen en installeerde Geluidsnet Twentelijn. Een jaar later meten we hier ter hoogte van Zenderen om tastbaar te maken wat vervoer per spoor voor burgers betekent. Geduldig slaat het systeem de geluidsgolven op. Tot negen uur ´s morgens, die woensdagmorgen. Wagon zes ontspoort, ratelt vier kilometer lang verder tussen de tientallen wagons en beschadigt 6.000 betonnen bielzen. En toen werd het overdag stiller in Borne dan het ´s nachts was. Alleen ´s avonds om 20 uur nog een piek: dan zijn de ambitieuze herstelwerkzaamheden voor Prorail begonnen. Maandagavond kan het geluid van treinen weer gemeten worden, als alles volgens plan verloopt.

Naar nieuwsoverzicht
delen
  • Google+
  • LinkedIn
  • NUjij